Barre unique de navigation

FAQ over het online volgen van een pakket

Het track & trace-systeem maakt je pakket uniek. Met het nummer dat op je verzendbewijs staat (onder de barcode) kun je op ieder moment de status van je pakket controleren.

Het nummer bestaat uit 13 tekens: 1 letter en 12 cijfers (bv. 8D00432154798).Voer dit nummer in in het Track & Trace-veld.

Met twee klikken krijg je binnen een paar seconden de laatste informatie over je pakket. 

Hebben deze informatie uw gehelpt?
Si vous souhaitez contacter le Service Clients, cliquez ici 8;;CROSS_SELLING;;77,0;;0
Help ons om deze dienst te verbeteren door uw commentaar. (Geen antwoord zullen worden gebracht aandeze opmerking door het customer services) :
Bedankt voor uw hulp !
Uw opmerkingen helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening elke dag.

Dat is het document dat de koerier in je brievenbus stopt om aan te geven dat hij langs is geweest maar het pakket niet kon overhandigen (je was niet thuis, de brievenbus was te klein, enz.).

Op het bericht staat het adres van het postkantoor waar je op de aangegeven datum het pakket kunt ophalen. Om het pakket te kunnen ophalen heb je dit bewijs nodig en een legitimatiebewijs.

Op het niet-thuis-bericht kan ook iemand uit je omgeving als vertegenwoordiger staan vermeld. In dat geval kan deze vertegenwoordiger het niet-thuis-bericht aannemen en in jouw naam het pakket gaan ophalen bij het postkantoor.

Wat moet ik doen als de status van het pakket "afgeleverd" is en ik nog niets gekregen heb?
Als je een pakket niet hebt ontvangen dat wel als "afgeleverd" staat aangegeven op het online volgsysteem, moet je contact opnemen met de verzender en hem vragen om een klacht in te dienen bij het betreffende postkantoor, of via onze klantenservice als de zender een bedrijf met een Collisimo-overeenkomst is. De klacht wordt onderzocht en je verzender wordt op de hoogte gehouden van de uitkomst.

Hebben deze informatie uw gehelpt?
Si vous souhaitez contacter le Service Clients, cliquez ici 8;;CROSS_SELLING;;77,0;;0
Help ons om deze dienst te verbeteren door uw commentaar. (Geen antwoord zullen worden gebracht aandeze opmerking door het customer services) :
Bedankt voor uw hulp !
Uw opmerkingen helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening elke dag.

De levertijd wordt gerekend op basis van werkdagen (alle dagen van de week behalve zondagen en feestdagen).

De zaterdag wordt dus meegerekend voor pakketten die op zaterdag tot sluitingstijd worden afgeleverd. Zondagen en feestdagen tellen niet mee.

Alle pakketten die bij voorbeeld op zaterdag voor sluitingstijd worden afgegeven, worden op de eerstvolgende dinsdag afgeleverd, omdat de zondag niet als een werkdag geldt.

Hebben deze informatie uw gehelpt?
Si vous souhaitez contacter le Service Clients, cliquez ici 8;;CROSS_SELLING;;77,0;;0
Help ons om deze dienst te verbeteren door uw commentaar. (Geen antwoord zullen worden gebracht aandeze opmerking door het customer services) :
Bedankt voor uw hulp !
Uw opmerkingen helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening elke dag.

La Poste levert in Frankrijk binnen 48 uur. De levertijd start vanaf het moment dat het pakket bij een postagentschap wordt afgegeven en stopt op het moment dat het voor de eerste keer wordt aangeboden op het adres van de ontvanger.

Tijdens de levering wordt het pakket gevolgd door een aantal scans. Deze scans gelden als bewijzen. De levertijd wordt berekend in werkdagen (d.w.z. alle dagen van de week, behalve zondagen, feestdagen en verkeersverbod van overheidswege).


Deze levertijd is gebaseerd op de sluitingstijd voor afgifte. Na deze sluitingstijd, die voor ieder postagentschap anders kan zijn, kan een levertijd binnen 48 uur niet worden gegarandeerd. De volgende dag geldt dan als tijdstip waarop het pakket is afgegeven en de levertijd wordt vanaf dat tijdstip berekend. De sluitingstijden voor de afgifte van pakketten staan bij de postagentschappen aangegeven.

Een pakket dat bij voorbeeld op zaterdag voor sluitingstijd is afgegeven, zal op de eerstvolgende dinsdag worden aangeboden. Als een pakket op maandag na sluitingstijd is afgegeven, dan geldt dinsdag als aangiftetijdstip en zal het pakket op donderdag worden aangeboden.

Hebben deze informatie uw gehelpt?
Si vous souhaitez contacter le Service Clients, cliquez ici 8;;CROSS_SELLING;;77,0;;0
Help ons om deze dienst te verbeteren door uw commentaar. (Geen antwoord zullen worden gebracht aandeze opmerking door het customer services) :
Bedankt voor uw hulp !
Uw opmerkingen helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening elke dag.

Het postkantoor bewaart je pakket vijftien opeenvolgende dagen (exclusief de dag waarop de koerier je pakket aan de deur heeft aangeboden). Als het pakket niet door jou of door een vertegenwoordiger binnen twee weken wordt opgehaald, dan wordt het teruggestuurd naar de verzender.

Wanneer wordt het pakket gescand tijdens de verzending?
Een pakket wordt gemiddeld vier keer gescand binnen ons netwerk:

  • als het pakket bij het postkantoor wordt afgegeven
  • als het pakket bij ons verwerkingscentrum komt
  • als het pakket klaar is voor distributie
  • als het pakket is geleverd of als de koerier terugkomt van zijn route in het geval het pakket niet afgegeven kon worden
Hebben deze informatie uw gehelpt?
Si vous souhaitez contacter le Service Clients, cliquez ici 8;;CROSS_SELLING;;77,0;;0
Help ons om deze dienst te verbeteren door uw commentaar. (Geen antwoord zullen worden gebracht aandeze opmerking door het customer services) :
Bedankt voor uw hulp !
Uw opmerkingen helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening elke dag.

Pied de page